minder lenen meer aflossen

Grote zorgen hypotheekschulden minder lenen meer aflossen

Let op! Geld lenen kost geld

Welkom op Directgeldlenen.org

De hypotheekschuld in Nederland is ongeveer 640 miljard euro en direct veel aflossen zal zorgen voor enorme deflatie. Daar moet iets aan gebeuren en in het verleden zijn daar al een aantal voorstellen toegedaan. En dat zijn voorstellen waarvan ze ook oprecht en op redelijke korte termijn ingezet zullen moeten worden. Kijk, we komen uit een verleden waarin tot midden jaren negentig volstrekt gebruikelijk was om af te lossen op je hypotheek en als je een huis kocht om gewoon eigen geld mee te brengen. Dat uit zich dan in hypotheken die voor 1995 zijn afgesloten die hebben een 'loan to value ratio' dus de waarde van de hypotheek t.o.v. van de waarde van de woning van onder de 50%. Na midden jaren negentig hebben we een liberalisatie van de verstrekking voorwaarden doorgemaakt en zijn er twee dingen gebeurd, het is gebruikelijk geworden om hypotheken af te sluiten met een LTV-ratio van boven de 100% en de aflossingsvrije hypotheek is in zwang gekomen. Dus met andere woorden gedurende looptijd van het uitstaande hypotheekbedrag eigenlijk niet afnam, maar gewoon constant gemaximeerd bleef om de hypotheekrenteaftrek te kunnen maximeren. We hebben dus nu ongeveer 15 jaar van die beweging gehad, de gemiddelde looptijd van een hypotheek is 30 jaar. Dat betekent dat als wij ongewijzigd zouden doorgaan, dan zouden de komende 10/15 jaar de hypotheken van voor 1995 uit de populatie gaan en worden vervangen door hypotheken (aflossingsvrije, LTV-hypotheken in de buurt van 100%) en zou de totale hypotheekschuld alleen maar doorstijgen. Dat is niet goed en voed de twijfels over de kredietwaardigheid.


In heel veel landen waarvan er dus sprake is geweest van een financiële crisis, zijn het eerder de private schulden geweest dan de publieke schulden. Op korte termijn moeten we dus de memoires veranderen, dat we toe moeten naar een systeem van toch iets minder lenen en meer aflossen. Dit is een dossier dat als er niets aan gebeurd dat het moeilijk zal zijn om het consumentenvertrouwen terug te halen, omdat iedereen ziet dat dit op lange termijn een niet houdbare situatie is. Voor de volledigheid moet er nog 1 ding bijstaan; de twee voorstellen die zijn gedaan die zijn er voornamelijk op gericht om op redelijke korte termijn de belangrijkste financiële stabiliteit risico's hiervan te bestrijden. De hele problematiek op de woningmarkt is veel breder, het is niet alleen het probleem van maximaal lenen en minimaal aflossen. Ook de doorstroming huurwoningen naar koopwoningen en er is een vraag of de fiscale behandeling van eigen woningbezit die nogal verschilt van andere vermogensvormen een probleem zal gaan opleveren. Eigen woning zit in box 1 en overige vermogensvormen zit in box 3. Dat zijn meer fundamentele vragen die je op lange termijn zou moeten bekijken, we hebben ons vooralsnog beperkt tot de korte termijn. Omdat we hiervoor de wakens moeten verzetten. Is er een mogelijkheid om met al het gespaarde geld schulden af te lossen? Die mogelijkheid is er op dit moment niet, want er zijn allerlei boetebepalingen die dat onmogelijk maken. De fiscale behandeling is zeer onvriendelijk, je verliest delen van je fiscale voordeel. Bij ongewijzigde beleid en regelgeving blijven die mogelijkheden zeer beperkt, maar kunnen wel gecreëerd worden. In ieder geval is het zeer onaantrekkelijk om dit te doen. De besparingen zitten in andere instellingen dan de schulden, als je dit toch mogelijk maakt en de mensen zouden dit massaal gaan doen dat geeft natuurlijk wel enorme schoksgewijze veranderingen in de vermogenspositie van al die financiële instellingen. En dat zou ook nog wel tot wat complicaties kunnen leiden. We zouden zeker willen pleiten voor geleidelijkheid en niet al te vrede aanpassingen in deze.

© Copyright 2010-2011 - Alle rechten voorbehouden - Disclaimer en privacy - Direct geld lenen