effecten

Kredietbedrag waarde beleggingen

Let op! Geld lenen kost geld

Welkom op Directgeldlenen.org

Velen zullen waarschijnlijk nog nooit gehoord hebben van het effectenkrediet. Anderen hebben er misschien wel al eens van gehoord, maar hebben het nog nooit afgesloten. Het effectenkrediet kunnen we eigenlijk in zekere zin gaan vergelijken met het doorlopend krediet, maar in feite tegen onderpand van effecten. Vaak is het gewoon een rekening-courantkrediet. Er zijn echter twee (grote) verschillen. Grappig genoeg zijn deze twee verschillen rechtstreeks met elkaar verbonden. We hebben het natuurlijk over de effecten die als waarborg moeten gegeven worden voor het krediet in kwestie en de aanzienlijk lagere rente ten opzichte van het doorlopend krediet. Zoals eerder in dit artikel al gezegd is het één (de rente) een direct gevolg van het andere (de waarborg onder de vorm van effecten). De evolutie van uw effecten zal immers het verloop van uw krediet bepalen. Dat maakt dat u als kredietnemer een aantal extra risico's neemt en daar stelt de bank dan weer de scherpere rente tegenover.


Maar hoe werkt dat nu in de praktijk? Heel eenvoudig. Wanneer u een portefeuille met effecten bezit stapt u naar de bank en vraagt u naar de mogelijkheden om aan de hand van de effecten een effectenkrediet af te kunnen sluiten. De bank zal vervolgens de waarde van de effecten gaan bepalen. Wanneer de effecten een waarde vertegenwoordigen van 25.000 euro kunt u een effectenkrediet afsluiten voor een bedrag van 25.000 euro. Het probleem zit hem zoals daarnet echter reeds aangehaald in de evolutie van de effecten. Wanneer u tegen de limieten van uw krediet aan gaat zitten (en dat is vrij interessant gezien de lage rente) en de waarde van uw effecten daalt, dan zal eveneens het maximum te lenen bedrag dalen. Dan heeft u twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is om extra effecten als waarborg in te geven en zo de waarde terug naar 25.000 euro (als voorbeeld) te brengen of een deel van het krediet terug te betalen en zo het maximum te lenen bedrag lager te leggen. Naast bovenstaande kunt u dus rekenen op zeer flexibele voorwaarden. Het is mogelijk om meer af te lossen dan in de kredietovereenkomst werd opgenomen en het is eveneens mogelijk om een eerder afbetaald bedrag terug op te vragen. Dat in combinatie met de lage rente (zeker ten opzichte van een doorlopend krediet) maakt dat het voor eigenaars van een portefeuille met effecten zeker een te overwegen kredietvorm is.

© Copyright 2010-2011 - Alle rechten voorbehouden - Disclaimer en privacy - Direct geld lenen